1

ویزای شینگن

News Discuss 
شینگن منطقه ای در اروپا است که 26 کشور این منطقه برای سفر و محدودیت های مرزی باقیمانده برای تردد نیازی به ویزا ندارند، بنابراین کشورهای این منطقه یک کشور محسوب می شوند. اعضای این منطقه تا حد امکان با شهروندان و گذرگاه های مرزی خود مهربان هستند، آنها با https://www.tumblr.com/blog/view/ressaneamin-blog/692550700098600960?source=share

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story