1

همه بشقاب غذاخوری را دوست دارند

News Discuss 
پلوخوری چینی زرین   خرید بشقاب خورش خوری بابر، مؤسس پادشاهی گورکانیان در هند، در وصیتنامهاش اخلاف خود را به اجتناب از «تعصب دینی» فراخوانده و به رفتار بر مبنای عدالت و بر اساس آیین هر دین، با پیروان ادیان توصیه میکند و فرزندانش را به تبلیغ اسلام با حجت https://normano889lvh3.wikiparticularization.com/user

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story